Amathus TFI S.A.

Amathus TFI S.A. jest niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które po uzyskaniu licencji nadanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, działa w oparciu o ustawę z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.