O nas

about1

Amathus TFI S.A.

Amathus TFI S.A. jest niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które po uzyskaniu licencji nadanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, działa w oparciu o ustawę z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

Amathus TFI S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000250759[nbsp]z kapitałem zakładowym 2.400.000 zł w pełni opłaconym; NIP 701-000-80-82

Wykorzystujemy zdobytą wiedzę w celu tworzeniu unikalnych rozwiązań inwestycyjnych, umożliwiających optymalizację podatkową dla współpracujących z nami inwestorów.

Priorytetem naszych działań jest najwyższa jakość świadczonych usług. Wartościami, którymi kieruje się nasz zespół w realizacji tego celu są: troska o klienta, fachowość, zaangażowanie.

Nasze cele

 

  1. Indywidualne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów polegające na tworzeniu i zarządzaniu zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi aktywów niepublicznych oraz zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi
  2. Wraz ze współpracującymi z AMATHUS TFI S.A. partnerami oferujemy unikalne oraz nowatorskie rozwiązania łączące w sobie aspekty finansowe, prawne oraz podatkowe zapewniające kontynuację linii biznesowych oraz umożliwiające optymalną alokację zasobów finansowych przedsiębiorstwa
  3. Oferowanie firmom zarządzającym wyspecjalizowanymi klasami aktywów finansowych narzędzi do pokazania inwestorom instytucjonalnym, a w przyszłości również inwestorom detalicznym atrakcyjnych wyników inwestycyjnych w celu zwiększenia ich bazy kapitałowej
goals
partnership

Nasza misja

 

Bycie wiarygodnym partnerem dla inwestorów o znaczącej bazie aktywów, oferującym wysokiej jakości, kompleksowe rozwiązania finansowe dostosowane do ich potrzeb.

Historia

AMATHUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji DFL/4030/18/19/07/V/KNF/07/43-1-1/AG Komisji Nadzoru Finansowego wydanej w dniu 4 grudnia 2007 r.

AMATHUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty działa na podstawie decyzji DFL/4034/212/1/07/V/KNF/07/43-1-1/AG Komisji Nadzoru Finansowego wydanej w dniu 4 grudnia 2007 r.

AMATHUS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty działa na podstawie Postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy z dnia 16 grudnia 2011 r.

Ostatnie ogłoszenie

[Edit]