Zmiana Statutu Amathus FIZ

Dnia 19 marca 2008 nastąpiła zmiana statutu Amathus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w poniższym zakresie:

[Edit]