Kontakt

Amathus TFI S.A.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000250759[nbsp]z kapitałem zakładowym 2.400.000 zł w pełni opłaconym; NIP 701-000-80-82

Nasz adres

ul. Tytusa Chałubińskiego 8
biuro@amathus.pl
+48 22 292 81 95
+48 22 292 81 96

Kontakt

[Edit]